Actua! Pro – Estudis en Interpretació Professional per a
Cinema, TV i Teatre 

Hi ha molts camins per a arribar a ser actor/actriu; pràcticament tants com persones diferents existeixen.

 

Cada persona és única i utilitza diferents mecanismes i recursos per a comunicar-se, connectar amb les seves emocions i transmetre-les i aprofundir en el seu auto-coneixement. Cada persona és única a l’hora d’obtenir la motivació, l’entrega i l’entusiasme necessaris per a dedicar-se professionalment a la Interpretació.

 

És per això que la Formació Professional per a actors i actrius d’Actua!Studio no està basada en un únic mètode d’ensenyament, sinó que comprèn una àmplia varietat de metodologies que, en conjunt, li proporcionaran a l’alumne/a la major quantitat d’eines per a esdevenir un actor/actriu complet, flexible, i amb els recursos necessaris per a treballar tant en Teatre com també en Cinema i Televisió.

 

El nostre mètode d’ensenyament es sustenta en valors com la passió, perquè d’aquí sorgeixen l’entusiasme i la força necessaris per a superar els reptes que se’ns plantegen al camí; l’entrega, per què únicament donant tot el que tenim podrem conèixer el nostre veritable potencial; el compromís, perquè assumim que per a convertir-nos en actors/actrius haurem d’aprendre a treballar tant de forma individual com en equip i a respondre davant dels nostres companys i davant els nostres projectes; l’esforç, perquè no es tracta de sofrir sinó de seguir intentant-ho, ja que l’èxit és el resultat d’un 10% d’inspiració i un 90% de transpiració.

% de transpiració.

A qui va dirigida?

Els Estudis en Interpretació professional per a Teatre, Cinema i TV van dirigits a persones que busquin una formació en Interpertació completa, exhaustiva i multidisciplinar necessària per a treballar com a actors/actrius tant en el sector teatral com en l’audiovisual.

Professors/es

Tot l’equip docent dels Estudis està format per a professionals de les diferents especialitats del sector teatral i l’audiovisual, la majoria d’ells/es actualment en actiu i la resta amb tota una vida dedicada a treballar sobre dels escenaris i/o davant i darrere de la càmera.

Consulta aquí els detalls de l’equip docent.

Pla acadèmic i assignatures

El pla d’estudis és essencialment multidisciplinari i està pensat perquè l’alumnat surti format com un/a professional amb una formació integral, completa i versàtil que li permeti adaptar-se i donar resposta a les diferents oportunitats de feina a les que optarà un cop finalitzats els estudis.

El recorregut acadèmic compta amb un total de 2.000 hores, (1.701 hores lectives inclouen 66 hores de rodatges amb equip professional), 133 hores de lliure disposició (destinades a assajos, mostres, assistència a esdeveniments, sortides teatrals, tutories, col·laboracions, intercanvis, actes solidaris, etc.) i 166 hores de pràctiques en empreses, estructurades en 2 cursos acadèmics.

Com a complement formatiu a través de l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) s’ofereix assessorament i formació d’orientació laboral (FOL) a tots els alumnes/as que els permet tractar qüestions pràctiques per desenvolupar la seva carrera professional.

VEU I COS

Tenint en compte que en una bona interpretació és imprescindible que l’actor o l’actriu s’expressin amb claredat, vocalitzant i, per tant, fent arribar el seu missatge al públic receptor, cal tenir un bon coneixement de la llengua oral en la qual interpretarem els nostres personatges, i treballar-ne la dicció i la musicalitat en els diferents gèneres teatrals i audiovisuals. El domini de la dicció i de l’expressió oral de la llengua són una eina bàsica per a qualsevol alumne/a que aspiri a aconseguir un mínim nivell professional com a actor o actriu, o en qualsevol altra activitat de comunicació oral pública, i requereixen un treball tècnic i específic que es desenvolupa en aquesta assignatura.

EMC + PERSONATGE I

EMC (emoció-ment-cos) és una assignatura en la qual es treballa la investigació de la relació entre l’emoció el cos i la ment; on es troba la meva emoció i què és allò que està bloquejant que em connecti amb ella. L’estudiant per a actor / actriu buscarà aquells impediments a l’hora d’expressar les seves emocions i treballarà per sentir aquestes emocions sense patiment: amb la desaferrament mental de l’actor / actriu i posant l’èmfasi en la situació imaginària del personatge que viu en aquest moment. És un entrenament per tocar les tecles emocionals que l’actor / actriu necessita per tal d’ expressar-se com un personatge viu.

A la part de CREACIÓ DE PERSONATGE el / la alumne / a treballarà les diferents tècniques de creació de personatge. A través del treball físic, emocional i psicològic buscarem ser altres personatges, sempre a partir de nosaltres mateixos, sense perdre la veritat. Només a través de la comprensió de la complexitat que forma la nostra personalitat i la nostra psicologia podrem encarnar a un altre jo, amb altres circumstàncies diferents, experiències i actituds, és a dir, amb altres creences, per poder moure’ns amb llibertat dins la pell d’un altre. Sempre des del joc i la improvisació teatral, però amb un estudi profund de les eines de les que disposa l’actor / actriu, sent la primera l’auto-observació.

TEATRE FÍSIC

El mim corporal és un art teatral d’una narrativa molt potent, on el cos de l’intèrpret és el seu instrument principal de comunicació; un canal de transmissió universal lliure de barreres lingüístiques, que obre les portes a un món on l’artista pot mostrar emocions i pensaments en un grau molt alt de poesia física, multiplicant les seves possibilitats i dotant-lo de capacitat per crear amb més llibertat i claredat en la materialització del seu imaginari. Aquesta assignatura potència els recursos expressius de l’alumne/a dins una manifestació teatr

CÀMERA

Prendre consciència de què ens passa quan ens posen una càmera al davant és el primer pas per detectar quan deixem de ser naturals i com recuperar l’autenticitat i la genuïnitat pròpies que ens convertiran en actors i actrius únics, potenciant el nostre jo més expressiu. Un cop ens hem descobert davant la càmera, investiguem les diverses emocions i sentiments i com expressar-los davant la càmera, tenint en compte la tècnica d’interpretació cinematogràfica. A través del monòleg incorporem els recursos necessaris per trobar el personatge, el context on es troba, i l’expressió del pensament intern: el subtext.

INTERPRETACIÓ DE TEXT

En la formació per a actors i actrius, una bona interpretació de text és fonamental. La paraula és molt més que un contenidor de significats; quan parlem ho fem amb la intenció de transformar el món, d’afectar les persones que ens rodegen, d’apropar-nos als nostres objectius. En aquesta assignatura ens endinsarem en escenes de text per poder tenir una comprensió àmplia i pràctica de tot el que l’actor/actriu ha de fer per tal que les paraules donades per un autor o guionista prenguin la versemblança i expressivitat que l’escena requereix en cada moment. L’alumne aprendrà a analitzar, diferenciar i interpretar escenes des d’autors clàssics a contemporanis, des del drama a la comèdia. Els objectius passen per saber analitzar un text i extreure’n les pistes que orientin la nostra interpretació actoral, comprendre des de l’escena la importància de cadascuna de les paraules a dir, entendre el valor del ritme, les pauses i els silencis, descobrir i incorporar el subtext que acompanya les paraules de l’autor/a, esdevenir verstàtils a l’hora d’afrontar textos de diferents registres i èpoques, i entrar en contacte amb els impulsos i emocions generats en el joc escènic del text.

CDG (COMUNICACIÓ I DINAMITZACIÓ DE GRUPS)

Aquesta assignatura està dividida en dos blocs: 1. Entrenament en Activitats Comunicatives i 2. Activitats de Dinamització. En el primer bloc proporcionarem tècniques de lideratge i oratòria (parlar en públic) per tirar endavant projectes de dinamització grupal en diferents àmbits, ja siguin laborals, socials, etc. En el segon bloc, aprendrem a analitzar les necessitats d’un col·lectiu per al qual dissenyarem una dinamització. Farem el triatge de les tècniques a utilitzar i investigarem els diferents mètodes per a la seva aplicació en l’àmbit actoral.

CREACIÓ

PROFESSOR: XAVIER MERCADÉ
Aquesta assignatura ofereix al estudiant per a actor/actriu un espai de lliure creació en el qual cada alumne farà un procés d’investigació personal per trobar els seus recursos expressius i els seus registres interpretatius. Un espai de joc creatiu i d’ experimentació destinat a explorar els límits de l’ imaginari personal, potenciar la fantasia creativa i donar curs a la llibertat expressiva. Sense fórmules ni regles. L’ única regla serà l’ absència de regles. No existeix l’ error ni té cabuda l’auto-censura. Tan sols el risc. I tota la llibertat per poder seguir l’ impuls de l’ energia creativa. Durant el curs, els alumnes realitzaran un seguit de propostes, de “petites peçes teatrals” de creació pròpia, nascudes a partir de consignes o temàtiques donades. Inicialment, amb absoluta llibertat creativa i sense cap limitació. En una segona fase, es treballarà com pulir i enriquir les propostes presentades, com potenciar la seva teatralitat, oferint a l’alumne les eines necessàries per millorar interpretativa i escènicament les seves creacions. Un espai fonamental molt necessari per a la formació de l’actor/actriu i el desenvolupament de la seva pròpia creativitat.

HISTÒRIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
En aquesta assignatura estudiem la història de les arts escèniques, els diferents moviments teatrals, l’escriptura dramàtica i la posada en escena de cada un d’ells, des del segle XX fins als seus orígens. Aprenem a utilitzar amb facilitat el vocabulari teatral i coneixem o refresquem els diversos moviments teatrals. Veiem com analitzar un text dramàtic amb la proposició que el teatre no és literatura i amb l’objectiu final d’aprofundir el nostre coneixement sobre l’art teatral.
DICCIÓ CATALÀ I CASTELLÀ

Tenint en compte que en una bona interpretació és imprescindible que l’actor o l’actriu s’expressin amb claredat, vocalitzant i, per tant, fent arribar el seu missatge al públic receptor, cal tenir un bon coneixement de la llengua oral en la qual interpretarem els nostres personatges, i treballar-ne la dicció i la musicalitat en els diferents gèneres teatrals i audiovisuals. El domini de la dicció i de l’expressió oral de la llengua són una eina bàsica per a qualsevol alumne/a que aspiri a aconseguir un mínim nivell professional com a actor o actriu, o en qualsevol altra activitat de comunicació oral pública, i requereixen un treball tècnic i específic que es desenvolupa en aquesta assignatura.

TÈCNICA
EMC + PERSONATGE II

Aquesta assignatura és una evolució de l’assignatura de primer on es realitzen exercicis de nivell més avançat per seguir aprofundint en l’entrament emocional de l’actor/actriu i en la seva capacitat d’observació i creativitat a l’hora de construir i donar vida a diferents personatges.

DANSA

En aquesta assignatura li donem les eines necessàries a cada actor i actriu perquè puguin realitzar i desenvolupar els moviments coreogràfics i/o d’expressió corporal lliure, dins o no d’una obra teatral, ja sigui cantada alhora, o només ballada. L’estil que treballem és la dansa jazz o modern jazz, el moviment lliure i la dansa creativa. La dansa jazz és la que es fa servir més als musicals clàssics i actuals, prové de les danses africanes però té molts elements tècnics de la dansa clàssica; la seva versatilitat permet adaptar-se a qualsevol estil musical i amb el modern jazz barrejarem aquest estil amb el contemporani. Coneixerem per tant les possibilitats del moviment propi del cos, les nocions bàsiques de la dansa i la seva nomenclatura, prendrem consciència del cos i la postura, i adquirirem formació de coneixements bàsics de la musculatura treballada a classe.

VIDEOOOK

El videobook és la carta de presentació de qualsevol actor o actriu. A Actua! Studio donem molta importància a la part audiovisual de la formació, ja que els vídeos són cada vegada més protagonistes de l’acte comunicatiu en general, i tenir un bon videobook resulta un element crucial per accedir a un càsting i/o buscar representant. Durant el primer quadrimestre treballem meticulosament cada registre i, un cop preparades, rodem les escenes que construiran el videobook de cada alumne/a. La durada màxima és de 3 minuts, sense música, i amb 4 registres diferents per a cada actor i actriu.

MUNTATGE TEATRAL

El teatre és el lloc dels actors i actrius, i pot ser una eina molt potent d’investigació sobre les emocions i els conflictes propis, tant intrapersonals, com interpersonals i socials. Per tant, la Diplomatura conclou amb un muntatge teatral a través de la nostra companyia professional. El nostre procés de creació, que té lloc durant l’últim quadrimestre de la Diplomatura, suposa un viatge personal per als actors i actrius, alhora que convida a la reflexió dels espectadors. Sense pretendre oferir solucions, ni respostes ni dogmes; simplement provocant les preguntes que, potser, transformaran una part del nostre sistema de creences o, com a mínim, el qüestionaran i revisaran.

FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL)

L’objectiu d’aquesta assignatura és informar sobre els drets i deures legals i laborals dels actors i actrius a Catalunya i Espanya, analitzar casos pràctics i resoldre dubtes concrets. Veurem quin és el règim laboral de les actrius i els actors, què són i com funcionen els Drets d’Imatge i de Propietat Intel·lectual. Revisarem les responsabilitats, els drets i els deures dels actors i les actrius. Aprendrem a crear una companyia i els possibles marcs jurídics i fiscals; associacions, cooperatives, etc. Estudiarem les sortides laborals i la incorporació al treball; CV, videobook, agències, representants, càstings, portals de feina, xerrades, festivals, etc

CANT

En una primera fase del treball amb la veu, busquem instaurar les bases tècniques per utilitzar la veu com a eina eficaç per expressar-nos a l’escena. El treball no es basa en com fer, sinó en com deixar fer; de fet, en com alliberar la veu. El so forma part d’un tot, és una expressió de la vida interna; per això l’objectiu, d’entrada, és connectar amb la pròpia veu i així poder aproximar-nos al cant com a mitjà per expressar emocions, gaudir del fet de cantar, eliminar qualsevol bloqueig i connectar amb la creativitat a través del cant. Finalment donem forma al que hem après fent servir les cançons que triem, per expressar emocions i definir situacions, fent que la partitura no sigui un obstacle, sinó un vehicle eficaç per transmetre al públic allò que ens interessa.

MASTERCLASS

La formació específica és molt útil a l’hora d’obrir-se camí dins la professió, per això durant l’últim any de la Diplomatura s’imparteixen diverses masterclass que ajudaran als nostres alumnes a estar més ben preparats/ades per enfrontar-se al món laboral i amb més recursos per assolir els seus objectius. Marketing per a actorspreparació al càsting, mètode Linklater, Producció, lluita escènica i aprofundiment en interpretació cinematogràfica en són alguns exemples.

PRÀCTIQUES

Les 166 hores de pràctiques en empreses brinden a l’estudiant l’oportunitat d’ampliar la seva formació més enllà de l’entorn acadèmic, l’apropa a nous àmbits laborals dins la interpretació i l’ajuda en la seva incorporació al món professional.
L’escola orienta i gestiona les pràctiques de cada estudiant, adequades als interessos i aptituds de cadascú. Aquestes pràctiques poden ser a agències de càsting, escoles de teatre, festivals, entre altres.

Video Formació Professional

Informació bàsica – curs 2024/2025

Durada

3 cursos acadèmics (setembre-juny)

 

Dates

Inauguració curs: setembre 2024
Inici curs: setembre 2024

 

Horari

Dilluns a divendres de 9:30h a 14:30h

 

Places

14 places.

 

Accés

  1. Sol·licitud d’entrevista personal (disponible durant tot el curs)
  2. Prova d’accés: sol·licitud + pagament reserva de la prova* (20€)
    * En cas de no superació de la prova, aquest import es retornarà a l’alumne/a. En cas de superació de la prova, aquest import es deduirà de l’import de la matrícula. En cas que l’alumne/a no es presenti a la prova l’import no es retornarà.

 

Prova d’accés curs 2024-2025

La prova d’accés està dividida en dos blocs:
A. Exercicis grupals, on es valoraran les aptituds físiques (30%) i vocals (30%)
B. Monòleg individual, on es valoraran les aptituds interpretatives (40%)
Podeu consultar els criteris d’avaluació aquí (pdf)
*Informarem als aspirants de l’horari i el grup assignat amb un mínim de 15 dies abans de la celebració de les proves.

 

CONVOCATÒRIA JUNY
Inscripcions a partir del 15 d’abril
Prova d’accés: juny
Grup 1: 11:30h
Grup 2: 13:00h
Grup 3: 15:30h

 

CONVOCATÒRIA SETEMBRE
Inscripcions a partir del 15 d’abril
Prova d’accés: Setembre
Grup 4: 11:00h

 

Matrícula

Un cop superada la prova d’accés l’Escola es posarà en contacte amb l’alumne/a per informar-lo dels passos a seguir per a fer la reserva de plaça.

  • Entrega de documentació: Formulari d’inscripció + fotocòpia del DNI (ambdues cares)
  • Reserva de plaça: pagament de l’import de reserva de plaça

Opcions de pagament:

Pagament anual: pagament únic

Pagament trimestral: reserva de plaça + 3 quotes trimestrals

Pagament mensual: reserva de plaça + 7 quotes de novembre a maig

 

SOL·LICITA L’ENTREVISTA PERSONAL AQUÍ

Vols més informació?

Sortides professionals

L’equip d’Actua!Studio posa a la disposició de l’alumne/a totes les eines per a facilitar-li l’incorporació al món de la Interpretació, a través de càstings, borsa de treball i assessorament personalitzat. Sempre des de la identitat i estil propis de cadascun/a, ja que hi ha tantes formes d’actuar com actors/actrius existeixen.

En finalitzar els seus estudis, cada alumne/a obté un videbook professional i passa a formar part de la companyia de teatre professional d’Actua!Studio.

 

Actua!Studio forma part de  l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), entitats que ofereixen assessorament i formació en orientació laboral als/les alumnes/as.

Alumnes Actua! en actiu

Creiem que el més complicat dins de la nostra professió és guanyar-se la vida com a actriu o actor, pel que focalitzem part de la nostra formació en les diverses sortides professionals del sector. El nostre objectiu és aconseguir que l’aspirant a actor, l’aspirant a actriu, sàpiga desembolicar-se en tots els mitjans de la nostra professió, ja que mai sabem on sorgirà una oportunitat i, com més exhaustiva sigui la preparació, més probable serà aconseguir fer de la Interpretació la seva professió.